Opgaveformulier GV Amicitia uitje 2019


Zaterdag 22 juni
willen we graag met de kinderen naar attractiepark Drouwenerzand


Voor dit uitje vragen we een eigen bijdrage van €4,- per persoon

De eigen bijdrage dient voor 15 mei a.s. te zijn overgemaakt op het rekeningnummer van Amicitia !


Rekeningnummer:   NL03 RBRB 0898 0518 78

O.v.v. : Eigen bijdrage Amicitia uitje


Het kan alleen doorgaan als we genoeg vervoer hebben ! 

We gaan uit van 4 kinderen per auto + bestuurder !

 

Door onderstaand formulier in te vullen en daarna te verzenden kunt u zich opgeven.