Uw ondertitel 

Jongens- en meisjesgym

Gym voor kinderen groep 1 t/m 4

Kleuters zijn nog volop in ontwikkeling en vinden het meestal heerlijk om te klimmen, klauteren, rollen enzovoort. Op deze leeftijd staat het ontdekken en ervaren van de mogelijkheden die ze hebben met hun lichaam centraal. Al spelend oefenen kleuters de hele dag hun lijf. "kijk eens wat ik kan" of "ik kan al huppelen". Ze hebben er veel plezier in en vinden steeds weer nieuwe dingen uit.

Kleutergym
stimuleert op een veilige en leuke manier de ontwikkeling van deze jonge kinderen. Tijdens de lessen doen de kleuters nieuwe ervaringen op waarbij erop gelet wordt dat alle aspecten van de motorische ontwikkeling aan bod komen. Er worden spelletjes gedaan waarbij de grondvormen van bewegen centraal staan zoals: springen, zwaaien, duikelen, gooien, klimmen, balanceren, dansen etc.


In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren de kleuters zo hun
evenwicht te bewaren, krijgen inzicht in ruimte, afstand en snelheid. Daarnaast is gym belangrijk, omdat de kinderen hun energie erin kwijt kunnen.
Wij vinden het van belang dat de
kleuters kennis maken met zo veel mogelijk verschillende bewegingsvormen. Door deze kennismaking kunnen de kinderen op een latere leeftijd kiezen voor een eigen sport of specialiteit.


Gym voor kinderen vanaf groep 5 t/m 8 

Iedereen heeft op straat wel eens over een paaltje gesprongen of op een stoeprandje gebalanceerd. Maar op de gymnastiekclub merk je pas hoe heerlijk het is om echt te kunnen zweven over een groot springtoestel en hoeveel gemakkelijker dat gaat met een goede aanloop en de juiste aanwijzingen. 

Elke week gaan we na de warming-up oefenen op allerlei gymtoestellen en eindigen we de les met een spel.