Uw ondertitel 

Contributie Jeugd tot 16 jaar

Jeugd vanaf 16 jaar

Gym

€ 13,00 per maand

€ 16,00 per maand

Turnen*

€ 29,50 per maand

€ 32,50 per maand

Recreatief turnen**

€ 25,00 per maand

€ 28,00 per maand

Bondscontributie***

€ 5,06 per kwartaal

€ 6,18 per kwartaal

*) Turnen is altijd in combinatie met Gym.

**) Het belangrijkste verschil met de bestaande selectie is dat de meisjes die recreatief turnen (nog) niet aan wedstrijden mee doen

.***) De bondscontributie moet de vereniging afstaan aan KNGU, dit bedrag is per kwartaal

De verenigingscontributie wordt maandelijks via automatische incasso betaald. Bij niet tijdig betalen wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij hoge uitzondering kan met de penningmeester een andere afspraak worden gemaakt.
Indien er sprake is van wedstrijdkosten ontvangt u hiervan bericht waarna deze kosten per factuur moet worden betaald.

Participatieregeling schoolgaande kinderen


Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd.

Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten.
Dit budget moet worden besteed in de Participatiewebshop.Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-.
Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar.
De regeling kan ieder jaar vanaf 1 januari tot en met 30 november worden aangevraagd.