Uw ondertitel 
Jeugd tot 12 jaar

Gym

€ 13,00 per maand


Vanaf 60 jaar

Ouderengym (Mondenhal)

€ 13,00 per maand

Stoelgym (in de Badde)

€3,50 per les (10 lessen)


De verenigingscontributie wordt maandelijks via automatische incasso betaald. Bij niet tijdig betalen wordt er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij hoge uitzondering kan met de penningmeester een andere afspraak worden gemaakt.

Participatieregelingen schoolgaande kinderen


Voor kinderen is het belangrijk dat zij kunnen sporten, op muziekles kunnen en mee kunnen gaan op schoolreis. In gezinnen met een laag inkomen kan dit niet altijd. Daarom heeft de gemeente Emmen de participatieregeling schoolgaande kinderen ingevoerd.

Ouders van kinderen van 4 tot 18 jaar, met een minimuminkomen, kunnen een budget krijgen voor allerlei activiteiten.
Dit budget moet worden besteed in de Doe Mee Webshop.

Voor kinderen die basisonderwijs volgen is de tegemoetkoming € 275,-.

Jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen een bijdrage van € 400,- per jaar.
De regeling kan ieder jaar vanaf 1 januari tot en met 30 november worden aangevraagd.


Niet genoeg geld voor een club?

Heb je geen geld? Maar wil je kind graag sporten? Of op dansles, muziekles, zwemles of iets anders? Wij betalen de club. We helpen ook als er spullen nodig zijn zoals sportkleding of dansschoenen.

Wat moet je doen?
Wil je dat wij de club van je kind betalen? Dan kan je twee dingen doen:
Ga naar kieseenclub.nl en vul het formulier in.
Of vraag hulp om een aanvraag te doen. Bijvoorbeeld aan de juf of meester, of iemand anders die je helpt met geldzaken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met het Jeugdfonds bij jou in de buurt. Zij kunnen je helpen.