Uw ondertitel 

Lidmaatschap

Als uw kind, na 2 proeflessen, besluit lid te worden van onze vereniging, dan kunt u gebruik maken van het bijgevoegde aanmeldingsformulier. Er wordt eenmalig € 5,00 per lid aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
Bij definitieve aanmelding geldt een betalingsverplichting van zowel de verenigingscontributie als de bondscontributie.

Het lidmaatschap opzeggen kan via het digitale uitschrijfformulier worden gedaan op deze site. 

Opzeggen kan iedere maand en dient uiterlijk de 10e van de maand voor opzegging te geschieden. Wordt er niet op tijd afgemeld, dan wordt de contributie gewoon in rekening gebracht. Er vindt geen restitutie plaats van contributiegelden.

Wanneer er een achterstand van betalen is, dan krijgt u een aanmaning. Wordt er vervolgens niet tot betaling overgegaan dan is de vereniging genoodzaakt om uw kind uit te zonderen van deelname tijdens de lessen. Via de gemeente zijn er regelingen te treffen. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de gymvereniging.

Wilt u de gegevens invullen en deze inleveren bij de leiding of de penningmeester.


Informatie

Ook heeft de vereniging een facebook pagina !


Wij hopen dat uw kind een prettige tijd bij onze verenging zal hebben!
Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust.

U kunt contact met ons opnemen via contactformulier en we zullen z.s.m. proberen te reageren